NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


 

NOVÁ DOKONČENÁ STAVBA PŘED KOLAUDACÍ

(Hodnocení stavby ve smyslu Vyhlášky 422/2016 Sb.,§97,odstavce 1 o požadavcích na zajištění radiační ochrany ve znění pozdějších předpisů .)

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných domech a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z geologického podloží …. Jsou:

300 Bq/m3 objemové aktivity radonu OAR ve vnitřním ovzduší staveb( jde o průměrnou hodnotu) při výměně vzduchu běžné při užívání

0,5mSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné či pobytové místnosti

 

 

JIŽ DŘÍVE KOLAUDOVANÁ STAVBA, NYNÍ PO REKONSTRUKCI

(Hodnocení stavby ve smyslu Vyhlášky 422/2016 Sb.,§97,odstavce 1, o radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů .)

Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda má být ve zkolaudovaných stavbách s obytnými či pobytovými místnostmi proveden zásah ke snížení stávajícího ozáření z přírodních radionuklidů …jsou:

300 Bq/m3 objemové aktivity radonu OAR ve vnitřním ovzduší obytných či pobytových místností, tato hodnota je průměrná, při výměně vzduchu obvyklé při užívání

1,0mSv/h pro maximální příkon fotonového dávkového ekvivalentu v obytné či pobytové místnosti

 

Toto měření se používá

Před celkovou rekonstrukcí či přístavbou stávajících objektů, beze změny podlah v přízemí (suterénu)

Před kolaudačním řízení v dokončených stavbách

Při změně v užívání stavby

Pro vlastní potřebu kontroly zdravotní nezávadnosti stavby

Při stanovení ceny nemovitosti při její koupi nebo prodeji