NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


 

Stanovení radonového indexu pozemku je požadováno dle Atomového zákona č. 263/2016,§98,odst.1, ve znění pozdějších předpisů.

Postup pro stanovení radonového indexu pozemku stanoví Vyhlášky 422/2016 Sb.,§96,odstavce 1 ve znění pozdějších předpisů.

Měření radonu na pozemcích se provádí u novostaveb, nových přístaveb rodin. domů, bytových domů,výrobních hal,komerčních objektů,administrativních budov…před vydáním stavebního povolení či ohlášky stavby.

Výsledky měření musí být součástí kompletní projektové dokumentace, včetně navrženého opatření proti radonu.

Dále se toto měření provádí pro stanovení ceny pozemku před jeho prodejem nebo při jeho koupi.