NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


Radon a rakovina plic

06.04.2012 13:30

 

Radioaktivní plyn radon, který se vyskytuje i v obývacích prostorách, podle mezinárodní studie podstatně zvyšuje riziko výskytu rakoviny plic. Výsledky této studie byly zveřejněny v nejnovějším čísle britského časopisu British Medical Journal.

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který do budov proniká ze země, například různými otvory, prasklinami a netěsnostmi v konstrukcí staveb, z nevhodného stavebního materiálu nebo z podzemní vody.Podle dosud nejrozsáhlejší studie o účincích radonu, kterou řídila veterinární škola v severoněmeckém Hannoveru, lze vysoké procento případů rakoviny plic připsat velkým koncentracím tohoto plynu.

Přesný procentuální podíl těchto případů je předmětem dalšího výzkumu. Podle profesora Lothara Kreienbocka je však již nyní jisté, že "radon je ve vnitřních prostorách nejdůležitějším rizikovým faktorem vztahujícím se k ekologii".

Zhoubné účinky radonu jsou podle badatelů známy již dlouho. První pozorování byla údajně učiněna u horníků již koncem středověku. Šlo o "hornickou nemoc", chorobu horníků ve stříbrných dolech na německé i české straně Krušných hor, známou už od 15. století. Hodnocení nebezpečnosti radonu bylo dosud možné jen při jeho vysokých koncentracích v uranových dolech. Jeho působení na celé obyvatelstvo při nízkých koncentracích bylo dosud sporné.

Vědci v rámci mezinárodní studie analyzovali údaje o 7000 pacientech s rakovinou plic a o 14.000 srovnávacích osobách v celé Evropě. Kromě toho měřili koncentrace radonu v bytech a ptali se účastníků výzkumu na jejich kuřácké návyky.

Podle dosavadních poznatků se radon přeměňuje na další radioaktivní prvky (izotopy polonia, vizmutu a olova), které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Při vdechování vyšších koncentrací produktů přeměny radonu může dojít ke vzniku rakoviny plic, jako například z kouření. Rakovina plic nevzniká ihned, jde o dlouhodobou záležitost (deset, dvacet i více let). S rostoucí koncentrací vdechovaných produktů přeměny radonu roste i pravděpodobnost výskytu rakoviny plic.

V porovnání s ostatními zeměmi má Česká republika kvůli půdnímu podloží jedny z největších koncentrací radonu v budovách. Podle Tomáše Soukupa, který se na Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR dlouhodobě zabývá měřením koncentrací radonu, ve většině domů sice nebezpečí spojené s tímto plynem nepřesahuje riziko u svátečního kuřáka, avšak v některých domech je radiační zátěž vyšší, než v okolí černobylské elektrárny.

Podle webové stránky krajských center primární péče připadá v ČR zhruba 600 úmrtí ročně na rakovinu plic v důsledku inhalace radonu.Autor stránky Josef Thomas ovšem vychází z předpokladu, že radonu lze připsat pouze 10 procent všech případů rakoviny plic. Také Thomas ovšem připouští, že existují lokality a domy, kde je koncentrace radonu tisíckrát i desettisíckrát vyšší než ve venkovním vzduchu.
 
Zdroj: ČTK

—————

Zpět