NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


 

Naše firma -   vznikla v roce 1993, radonovou problematikou se začala blíže seznamovat od roku 1996 a od tohoto roku i provádí měření radonu na pozemcích a ve stavbách. Provádíme kompletní službu od změření radonu, přes diagnostiku až po návrhy a projekty protiradonových opatření.

Pracujeme s legislativně stanovenými a schválenými měřidly a přístroji, které mají platná ověření a kalibrace.

Postupujeme podle schválené metodiky a máme platné zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro uvedená  měření Státním úřadem pro jadernou bezpečnost SÚJB.

V oblasti řešení problémů týkajících se radonové problematiky při vypracování nebo při realizaci návrhů či projektů protiradonových opatření jak u nových ,tak u stávajícíh staveb vycházíme z dlouholeté zkušenosti a praxe.

Spolupracujeme s odborníky v radonové problematice a účastníme se pravidelně porovnávacích měření konaných Přírodovědeckou fakultou UK v Praze  .

Jsme držiteli oprávnění pro měření radonu na pozemcích a ve stavbách.

 Hlavním cílem naší firmy je optimální řešení ochrany Vaší stavby ( Vašeho domu) a zejména Vašeho zdraví proti radioaktivnímu plynu radonu.