NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


 

Naše firma s dlouholetou praxí provádí tato měření:

 

A. Měření radonu na pozemcích

 

Stanovení radonového indexu pozemku dle

Vyhlášky 422/2016 Sb.,§96, ve znění pozdějších předpisů

ke stavebnímu povolení před výstavbou

 

B. Měření radonu uvnitř staveb

 

Hodnocení stavby  ve smysluVyhlášky 422/2016 Sb.,§97,odstavce 1

 ,o požadavcích na zajištění radiační ochrany ve znění pozdějších předpisů

ke kolaudaci u novostaveb

ke stavebnímu povolení před rekonstrukcí či změně v užívání stávajících  staveb

 

Měření provádí :

Ing. Miroslava Mlčáková držitelka oprávnění  pro provádění těchto činností Státního úřadu pro jadernou bezpečnost SÚJB