NA POZEMCÍCH A UVNITŘ STAVEB


 

Naše firma s dlouholetou praxí provádí tato měření:

 

A. Měření radonu na pozemcích

 

Stanovení radonového indexu pozemku dle

Vyhl. 307/2002 Sb. ,§94 ve znění pozdějších předpisů

ke stavebnímu povolení před výstavbou

 

B. Měření radonu uvnitř staveb

 

Hodnocení stavby  ve smyslu Vyhl. 307/2002

Sb., §95, odst. 1 nebo odst. 4 ,o požadavcích na zajištění radiační ochrany ve znění pozdějších předpisů

ke kolaudaci u novostaveb

ke stavebnímu povolení před rekonstrukcí či změně v užívání stávajících  staveb

 

Měření provádí :

Ing. Miroslava Mlčáková držitelka oprávnění  pro provádění těchto činností Státního úřadu pro jadernou bezpečnost SÚJB